Realizacja przebudowy drogi krajowej nr 92 wraz z budową skrzyżowania w miejscowości Stok.

Drukuj

Firma jako generalny wykonawca wykonała roboty telekomunikacyjne, elektroenergetyczne, sanitarne oraz branży drogowej przy zapewnieniu przejezdności. Firma uzyskała także dla Inwestora pozwolenie na użytkowanie.