Laboratorium

Laboratorium prowadzi kompleksową obsługę Wytwórni Mas Bitumicznych w zakresie badań objętych Zakładową Kontrolą Produkcji.

Laboratorium zajmuje się takimi badaniami jak :
 • badanie mieszanek mineralno-bitumicznych,
 • badanie zawartości asfaltu i składu ziarnowego,
 • gęstość,
 • gęstość objętościowa,
 • wolna przestrzeń,
 • wskaźnik zagęszczenia wykonanej warstwy,
 • uziarnienie i gęstość kruszyw.
 • penetracja asfaltu.
Dysponujemy niezbędnym sprzętem do przeprowadzenia wszystkich badań. W skład którego wchodzą :
 • Wirówka szybkoobrotowa, Typ 20-0300, InfraTest.
 • Wstrząsarka do badania wskaźnika piaskowego, Typ 10-3940, InfraTest.
 • Dwie suszarki.
 • Waga laboratoryjna, RADWAG – WPT 3/6C.
 • Waga laboratoryjna, RADWAG – WPS 2100/C.
 • Dwie łaźnie
 • Dwa komplety piknometrów.
 • Zestaw sit o wymiarach: 25-20-16-12,8-9,6-8-6,3-4-2-0,85-0,42-0,3-0,18-0,15-0,075 – Multiserw.
 • Zestaw sit o wymiarach: 31,5-22,4-16-11,2-8-5,6-4-2-1-0,5-0,25-0,125-0,063 – Multiserw.
 • Ubijak Marshalla
 • Suwmiarka – LSS
 • Ściskarka MarshallTest 2T.
 • Penetrator asfaltu
 • Wstrząsarka do sit.
 • Termometry.
 • Formy do ubijania próbek Marshalla
Badania wykonywane są na bieżąco, z każdego dnia w którym produkowana jest mieszanka bitumiczna.

Labolatorium prowadzi również obsługę wytwórni betonu w zakresie badań objętych Zakładową Kontrolą Produkcji.

Laboratorium zajmuje się takimi badaniami jak :
 • badanie świeżej mieszanki betonowej
 • badanie zawartości powietrza w świeżej mieszance betonowej
 • konsystencja mieszanki
 • Oznaczenie gęstości objętościowej betonu
 • badanie wytrzymałości betonu na ściskanie
 • badanie kruszyw.

Tagi

betoniarka, beton, beton lubuskie, szczelne szamba, kopanie studni, korytka, betony, betonity, krata, betoniarka, Międzyrzecz, lubuskie, Zielona Góra, Betoniarnia, beton towarowy, beton posadzkowy, betonowanie, pompa do betonu, beton lubuskie, budowa dróg, wytwórnia mas bitumicznych

© 2017 brubet.pl powered by BMmultimedia.pl